Ε.Ο.Ν. – Νεολαία και Χαιρετισμός

Metaxas Greece fascism EON 1936Το έπος του 1940 έγραψε με το αίμα της η Ελληνική Νεολαία, μια νεολαία όχι χωρισμένη σε κομματικές φατρίες, αφού από την 4η Αυγούστου του 1946 στη χώρα υπήρχε ένα εθνικό καθεστώς. Το ιδεολογικό στίγμα του καθεστώτος αυτού χαρακτηριστικά καθορίζεται από το παρακάτω απόσπασμα, από διακήρυξη της Εθνικής Εταιρείας το 1937:

«Ο Ελληνικός λαός, εκ φύσεως προικισμένος με βαθείαν κοινωνικότητα και καλλιεργημένην ανθρωπιά, δεν καταφεύγει σε κούφιες και στείρες ξενικές θεωρίες για να οργανώση την πολιτική και κοινωνική ζωή του. Αλλ’ αντλών, από το παρελθόν του, από τις παραδόσεις του, από την καθημερινή του ζωή και τον καθημερινό του αγώνα για μια ιστορική επικράτησι, διδάγματα, πείραν, θετικές γνώσεις, έχει την ικανότητα να διαμορφώνη ξεχωριστόν τύπον ζωής, – κοινωνικής, πολιτικής και μορφωτικής – χαρακτηριστικά ελληνικής. Αυτά υπό μίαν απαραίτητον προϋπόθεσιν, ότι θα ζη ελεύθερος και απηλλαγμένος από τις αρρωστημένες διανοητικές και μεταφυσικές επινοήσεις του 19ου αιώνος, που είναι ο φιλελευθερισμός, ο μαρξισμός και ο μπολσεβικισμός».

Σύμφωνα με το Άρθρο 30 των Γενικών Διατάξεων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, «Ο χαιρετισμός αποδίδεται δια ζωηράς προτάσεως της δεξιάς χειρός τεταμένης με δακτύλους ηνωμένους και την παλάμην εις το ύψος του δεξιού οφθαλμού, κατά το πρότυπον του καθαρώς Aρχαίου Eλληνικού χαιρετισμού».

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1937