Οι Υπουργοί της δικτατορίας Μεταξά

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑΞΑ (13.4.1936 – 29.1.1941)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

 • Κωνσταντίνος ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ 5.8.1936-22.1.1937

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:

 • Γεώργιος ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ (14.3-18.5.1936)
 • Θεόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (18.5-26.12.1936)
 • Ευριπίδης ΜΑΓΙΑΚΟΣ (26.12.1936-13.2.1937)
 • Κωνσταντίνος ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ (13.2.1937-15.5.1937)
 • Ιωάννης ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ (15.5.1937-20.4.1941)
 • ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κωνσταντίνος ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (23.3.-5.8.1936)

Υφυπουργός ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ:

 • Ευριπίδης ΜΑΓΙΑΚΟΣ (6.8-26.12.1936)

Υφυπουργός ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Υφυπουργός ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ:

 • Περικλής ΚΡΗΤΙΚΟΣ (15.5.1937-12.12.1938)

Υφυπουργός ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ:

 • Γεώργιος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (12.12.1938-20.4.1941)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ:

 • Ιωάννης ΜΕΤΑΞΑΣ
 • ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νικόλαος ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (31.8.1936-20.4.1941)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

 • Παναγιώτης ΔΕΚΑΖΟΣ 14.3-5.8.1936
 • Κωνσταντίνος ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ 5-31.8.1936
 • Ανδρέας ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 31.8.1936-24.7.1937
 • Ιωάννης ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 24.7.1937-20.4.1941
 • ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γρηγόριος ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 3.4-5.8.1936, Μενέλαος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 16.9.1939-20.4.1941

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

 • Κωνσταντίνος ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ 5.8.1936-22.1.1937
 • Περικλής ΡΕΔΙΑΔΗΣ 22.1.1937-9.2.1938
 • Ανδρέας ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 10.2.1938-20.4.1941
 • ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Περικλής ΡΕΔΙΑΔΗΣ 5.8.1936-22.1.1937, Ανδρέας ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 22.1.1937-9.2.1938

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

 • Νικόλαος ΛΟΥΒΑΡΙΣ 14.3-6.8.1936
 • Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 6.8.1936-25.11.1938
 • Ιωάννης ΜΕΤΑΞΑΣ 25.11.1938-28.1.1941
 • ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νικόλαος ΣΠΕΝΤΖΑΣ 11.2.1939-20.4.1941

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ:

 • Κωνσταντίνος ΒΡΥΑΚΟΣ -11.5.1936
 • Γεώργιος ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 11.5.1936-17.7.1938
 • Αγις ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 17.7.1938-20.4.1941

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ:

 • Υφυπουργός: Νικόλαος ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 26.1936-20.4.1941

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ:

 • Ιωάννης ΜΕΤΑΞΑΣ 2.7.1936-29.1.1941
  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ιπποκράτης ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5.8.1936-20.4.1941

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ:

 • ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μιχαήλ ΠΑΣΣΑΡΗΣ 5.8.1936-2.2.1937
 • Νικόλαος ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 2-13.2.1937
 • Πέτρος ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ 13.2.1937-20.4.1941