Ενα μικρό δείγμα του έργου του Ιωάννου Μεταξά

Τα παρακάτω αποτελούν ένα μικρό δείγμα του έργου του Ιωάννου Μεταξά: 23–10–1936 Γεωτρήσεις σε Μακεδονία Θράκη, για ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου! 26–10-1936 Αποφυλακίζονται οι κρατούμενοι για […]

Read more »
1 2 3 4