Έκθεσης Υγιεινής της Αθήνας (1938)

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των Μικροβιολογικών θεμάτων της Έκθεσης Υγιεινής Αθηνών του 1938. Οι ∆ιεθνείς και Εθνικές Εκθέσεις Υγιεινής κατά τον Μεσοπόλεμο ήταν […]

Read more »
hydroplane

Metaxas and the hydroplane

This is a short (fictional) story about Metaxas from an American magazine for children after WW2, which was retrieved in 2005 by priest John W. […]

Read more »
1 2