Έκθεσης Υγιεινής της Αθήνας (1938)

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των Μικροβιολογικών θεμάτων της Έκθεσης Υγιεινής Αθηνών του 1938. Οι ∆ιεθνείς και Εθνικές Εκθέσεις Υγιεινής κατά τον Μεσοπόλεμο ήταν […]

Read more »

Η 4η Αυγούστου και ο Τύπος

Tις παραμονές της δικτατορίας του Mεταξά, το ελληνικό κοινοβουλευτικό σύστημα δοκιμαζόταν, για άλλη μία φορά, από πολιτική αστάθεια, και οι προσπάθειες για εξασφάλιση ισχυρής, δημοκρατικής […]

Read more »
1 2 3 4