Έκθεσης Υγιεινής της Αθήνας (1938)

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των Μικροβιολογικών θεμάτων της Έκθεσης Υγιεινής Αθηνών του 1938. Οι ∆ιεθνείς και Εθνικές Εκθέσεις Υγιεινής κατά τον Μεσοπόλεμο ήταν […]

Read more »
metaxas-regime-videos-2

Videos (Part 2)

Κηδεία Ι. Μεταξά Omilia Ioanni Metaxa https://www.youtube.com/watch?v=WVypr1kNn4k&feature=youtu.be Greece – December 1937 Metaxas – Papadopoulos Ioannis Metaxas Hellenic Armed Forces – World War II (part 1/2) […]

Read more »