Τα βιβλία καίγονται στην πλατεία μπροστά στον Λευκό Πύργο. Πααρούσα και η Χωροφυλακή για να τηρήσει την τάξη

Τα βιβλία καίγονται στην πλατεία μπροστά στον Λευκό Πύργο. Πααρούσα και η Χωροφυλακή για να τηρήσει την τάξη